doctoryahyavi

هزینه تنگ کردن واژن

هزینه تنگ کردن واژن در سال 1403

تنگ کردن واژن جراحی است که برای از بین بردن افتادگی نسبی و گشادی واژن مورد استفاده قرار می گیرد. مخاطبین اصلی